SAPUNI NEUTRO

SAPUNI NEUTRO
Volumi 500ml. Solucion larës antialergjik me formulë mbrojtëse për duart. Ka aroma të ndry shme që japin freski pas larjes. Pas përdorimit të sapunit të lëngshëm lëkura juaj mbetet gjith monë e butë. Shpëlahet me lehtësi dhe është komod gjatë përdorimit.

Copyright 2007 © EPTA Company
All rights reserved.
Powered by Alb-hosting.com