EPTA PIATI LIMON , JESHILE, E KUQE

EPTA PIATI LIMON , JESHILE, E KUQE.
Në formulën e saj masa aktive është mjaft e lartë, gjë që jep mundësinë e përdorimit të sasive
të vogla të detergjentit për larjen e enëve. Shkëlqimi i enëve është i garantuar. Uji nuk qëndron në siperfaqet e lara të enëve duke dhënë mundësine e kullimit të shpejtë të tyre. Ambalazhimi
bëhet në bidona plastikë 750 ml dhe 4L.

Copyright 2007 © EPTA Company
All rights reserved.
Powered by Alb-hosting.com