EPTA Larje me dorë

EPTA PER LARJE ME DORË
Ka veti të larta shkumuese. Përdoret me efikasitet për larjen me dorë të të gjitha teshave dhe në çdo temperaturë.
Zotëron një formulë që pengon ridepozitimin e papastërtive dhe nuk dëm-
ton lekurën e duarve për amvisat. Eleminon njollat dhe u shton bardhësinë teshave të bardha.
Ruan ngjyrat dhe nuk dëmton fibrat.

Copyright 2007 © EPTA Company
All rights reserved.
Powered by Alb-hosting.com